Module 2: Spirits die emotioneel niet in balans zijn

Spirits die emotioneel niet in balans zijn. 

Als je op een goede manier met hen kan communiceren en in gesprek met hen gaat, dan kan je ervoor zorgen dat de spirit weer in balans komt. Positieve emoties ervaren! 

Spirits zijn beschermengelen, overleden dierbaren en gidsen.

Waarom komt een spirit bij je?

 1. Hij/zij komt op jouw emoties af.
 2. Hij/zij is nog verbonden met jou. Dit komt door regressietherapie naar voren. 

Aan het begin van mijn paranormale gave, merkte ik dat er veel spirits bij mij waren. Ik voelde vaak wat zwaardere energie├źn en dit was niet MIJN gevoel! 

Dit gevoel was van iemand anders..

Spirits komen af op de energie die jij uitstraalt. Merk je dat je al langere tijd niet goed in je vel zit. Dan kan de spirit zich voeden met jou zware energie. 

Als de persoon overlijdt, dan voelt diegene nog alle emoties die hij nog op aarde ervaarde. Dit kunnen nog heftige emoties zijn, zoals: angst, teleurstelling, verdrietig, schuldig, haat, etc.. 

Deze emoties gaan niet zomaar verdwijnen als je overlijdt. Ze zijn er nog. Deze spirits die dolen nog op aarde. Daar kunnen spirits bij zijn, die lange tijd geen positieve emotie heeft ervaren. Ze willen dit misschien wel diep in hun hart wel, maar dit lukt dus niet. 

Lichtwerker:

Als lichtwerker straal je een bepaalde energie/licht uit. De spirituele wereld herkent deze energie/licht en wil zich met je verbinden. Ze kunnen proberen contact te maken. 

Of ze gaan zich verbinden met je aura en laten dan niet meer los. Ze kunnen er vele spirits onbewust met je verbonden zijn!

Toen ik bezig ging om spirits weg te halen bij mezelf, waren er ook vele spirits verbonden met mij door een vorig leven. Deze spirits was ik zelf! 

Door de emoties of ervaringen die ik in een vorig leven had doorstaan, kon ik dit alles nog geen plekje geven. Ik werd niet verlicht. Mijn emoties werden niet verlicht. Dit kon alleen maar als ik naar het licht kon gaan. Alleen als spirits die emotioneel niet in balans is, uit een vorig leven, weet je niet zelf waar het licht is. Je hebt je gidsen om je heen en die zijn er voor je maar je hebt bepaalde lessen voor je persoonlijke ontwikkeling die je moet doorstaan. 

Dan mag je als lichtwerker, de spirit die emotioneel niet in balans is naar het licht brengen.

De spirit naar het Licht brengen: 

Je mag aan de spirit vragen, of hij/zij naar het licht wil. 

Als de spirit aangeeft, JA, dan mag je een tunnel van wit licht visualiseren.

De spirit mag je gaan begeleiden naar de tunnel en dan gaat de spirit naar boven.

Hij/zij zal zijn dierbaren gaan zien en zijn emoties zullen gelijk verlicht worden.

De spirits kunnen daar gewoon weer naar de aarde toe gaan. Maar hun emoties zijn verlicht en voelen niet meer zo zwaar aan. 

Toen ik dit voor de eerste keer met mijn overleden broer, Mark deed. Vond ik dit zeer spannend. Ik wilde wel namelijk dat hij wel weer naar mij toe zou komen. Had ik contact met hem, wilde ik NIET dat hij wegging. Gelukkig bleef hij bij me en is hij er voor mij. 

Als je een NEE krijgt, van de spirit om niet naar het licht te willen. Dan mag je gaan kijken waar dat NEE vandaan komt. 

Gebruik je mediamieke gaven hiervoor. Voel aan wat er aan de hand is.

Je mag vragen stellen aan de spirit om erachter te komen waar de NEE vandaan komt. 

Dit kunnen allerlei redenen zijn.

Er is nog een emotie/gebeurtenis waar hij/zij geen afstand van kan doen.

De spirit durft niet alleen het licht in. Je kan met diegene meegaan tot boven of je kan vragen of een overleden dierbare hem/haar begeleidt. 

Ik vind het altijd erg interessant waarom diegene niet nog naar het licht wil gaan. Dan ga ik er altijd dieper op in en uiteindelijk merk je wat er aan de hand is en wat diegene nog nodig heeft. 

Mijn gids Tim wilde ik ook begeleiden naar het licht. Dit heb ik pas een paar maanden later na zijn dood gedaan. 

Tim had eerst een verwerkingsproces nodig. Hij voelde zich heel schuldig en moest eerst zijn zware emoties op een rijtje zetten. Hij werd gelijk toen hij overleed, ook apart genomen. Afgescheiden van de aardse wereld. Daar mocht hij ook voorlopig niet naar terug. 

Zijn gidsen waren best wel hard voor hem. Ze lieten hem vaak het beeld zien, toen hij ervoor had gekozen om te overlijden. Dit proces was nodig om zijn emoties te doorleven. Dit kon hij niet. Hij betrok vaak alles op zichzelf en moest dit gaan loskoppelen. Emoties hoe zwaar ze ook zijn, dit mag je gaan doorstaan zonder te vluchten, blokkeren, afwijzen, etc.. 

Ik weet nog heel goed dat ik Tim naar het licht mocht brengen. Het was prachtig daar. Tim was eraan toe en hij was blij dat zijn emoties verlicht werden. Hij was dus toe aan de volgende stap. Toen hij daarna ook terugkwam, had hij een hele andere energie om zich heen. 

Kunnen spirits dan nog wel emoties ervaren als ze in het licht zijn geweest?

Jazeker! Ik heb met Mark en Tim vaak gesprekken gehad, dat ze er helemaal doorheen zaten. Dit kwam vaak omdat ze terug gaan naar hun familie en zien hoe zij dan verder leven maar dan zonder jou. Of dat diegene nog heel erg in het rouwproces zit en dan de overledene nog heel erg vast wilt houden. Dit proces is begrijpelijk maar voor beide partijen niet wenselijk. 

Op dat moment voelen Mark en Tim ook echt de emoties die ze als mens hebben ervaren. 

Mark was iemand die zich erg schuldig kon voelen naar zijn familie en dit punt komt vaak weer terug. Heb ik de goede beslissing genomen om uit het leven te stappen? Waarom doe ik mijn familie zoveel verdriet? Waarom kan ik mijn kinderen niet zien opgroeien? 

Overleden dierbaren zijn in een andere wereld. Een wereld waarin ze zichzelf mogen zijn. Hun talenten en persoonlijke ontwikkeling staat op de voorgrond. Ze zullen vele lessen moeten doorstaan om dichter bij zichzelf te kunnen komen.

Spirits die emotioneel niet in balans zijn, weghalen. Hoe doe je dit? 

 1. Innerlijke flow komen. 
 2. Stel je de vraag: hoeveel spirits heb je om je heen?

Noem maar een getal.

 1. De klant noemt een getal. Je zal op dat getal gaan focussen. Per spirit ga je bekijken, waarom diegene er is. 

Hij/zij komt op jouw emoties af.

Hij/zij is nog verbonden met jou. Dit komt door regressietherapie naar voren. 

 1. Je gaat verkennen. 
  1. Is het een man/vrouw? 
  2. Wat voor energie heeft diegene? 
  3. Hoe komt de spirit over? 
  4. Kan de spirit aangeven waarom diegene bij je is? 

Als hij/zij op je emotie afgaat, dan kan dit met de spirit te maken hebben. Door zijn verleden. Wat hij heeft meegemaakt in een vorig leven. Dan kan je daar naar terug. Herbeleving is dan al heel belangrijk voor de spirit. Dan mag diegene naar het licht. 

 1. Het kan zijn dat de spirit niet weet dat hij/zij is overleden. Dan mag je die vraag stellen. Dat kan voor de spirit al een eyeopener zijn.
 2. Je mag de spirit naar een jaartal vragen. Dan weet je gelijk in welk leven de spirit toen leefde. De spirit kan nog het gevoel hebben dat hij in dat jaar leeft. 
 3. Je mag de spirit naar het licht brengen. 

Er kunnen spirits bij zijn, die hele zware emotie ervaren. Je merkt dat als je in gesprek met hen gaat, dat ze moeizaam meebewegen. Ze hebben al heel lang negatieve emoties ervaren en blijven hierin hangen. Dit willen ze ook omdat ze niet anders kunnen. 

Dan is het belangrijk om regressietherapie toe te passen. Kijk wat voor beeld er naar voren mag komen. 

Richt je op een positieve ervaring die de spirit heeft gehad. Contact met vriendjes/ouders/familielid. 

Laat dit beeld goed naar voren komen bij de spirit. Kijk wat er gebeurt en speel hierop in. 

Wil je graag weer deze emoties gaan ervaren? Wil je eindelijk weer je krachtig maken en daadwerkelijk jezelf zijn, hoe je dat eerder hebt ervaren? 

Als dat nog steeds lastig gaat, dan mag je proberen om de spirit te knuffelen. Door te knuffelen, ervaart deze spirit sinds lange tijd een positieve emotie. Dit was bij vele spirits die geen goede bedoeling hadden, een eyeopener. 

In het kort:

 1. De spirit wil zich gehoord voelen. 
 2. Zijn/haar emoties mogen er zijn.
 3. Oorsprong van de emoties achterhalen.
 4. Spirit naar een vorig leven. 
 5. De spirit naar het licht brengen. 

Les 2:

 1. Ik ga bij jou spirits weghalen die emotioneel niet in balans zijn. 
 2. Jij gaat dit ook bij mij doen.