Thuisopdracht

Deze thuisopdracht staat ook in de gezamenlijke map van Google Drive. Je mag de thuisopdracht gaan doen en de vragen beantwoorden. Hier kom ik weer op terug in les 2.

THUISOPDRACHT:

Ik ben dit zelf veel gaan toepassen. Kijken waar bepaalde angsten en blokkades vandaan kwamen. De blokkade transformeren naar een positieve kwaliteit in het hier en nu. De spirit nog naar het licht brengen zodat ik deze zwaarte niet met mij meeneem. Dit mag jij ook gaan doen. 

  1. Kijk naar een belemmerende overtuiging en pas regressietherapie toe bij jezelf. 
  • Je kan in lichte trance gaan. 
  • Je begeleid jezelf en je kan de 8 stappen toepassen. 
  • Sta even stil hoe dit voor jou was. 
  • Wat ging er goed? 
  1. Pas regressietherapie toe bij iemand die je kent. 

Is er een bepaalde belemmerende overtuiging die op de voorgrond staat. Bijvoorbeeld: ik ben onzeker in mijn werk, ik voel me niet prettig in mijn vel. Ik heb altijd last van mijn schouders, etc. 

Ga regressietherapie toepassen en kijk wat er naar voren mag komen. 

Beschrijf hoe dit is gegaan. Vraag aan de ander hoe hij/zij dit heeft ervaren en wat dit hem/haar heeft opgeleverd? Schrijf dit op. 

  1. Hoe is dit verlopen? Wat vond je moeilijk en wat ging je makkelijk af?
  2. Hoe heeft de ander de regressietherapie ervaren? 
  3. Wat heeft hem/haar opgeleverd?