Informatie over regressietherapie

Les 1: Regressietherapie

Onze ziel maakt heel veel mee. We hebben al vele levens meegemaakt. In die vorige levens kunnen er heftige dingen zijn gebeurd. Dit kan je ook weer meenemen naar het hier en nu. Een bepaalde belemmerende overtuiging die je je al vanaf kleins af aan hebt ontwikkeld en gevoeld. De oorsprong.. dat weet je dan nog niet. 

Door regressietherapie kan je de oorsprong van een bepaalde belemmering achterhalen. Op dat moment kan je de belemmering transformeren en toepassen op het hier en nu. 

Welke belemmerende overtuigingen zijn er? 

Ik ben altijd zo onzeker.

Dit lukt mij niet.

Ik ben het niet waard.

Ik mag er niet zijn.

Ik moet perfect zijn. 

Ik moet alles onder controle houden.

Succes is niet voor mij weggelegd.

Ik ben bang voor verandering.

Ik ben bang om te falen.

Ik voel me altijd alleen op de wereld. 

Het kan zijn dat je altijd het gevoel hebt gehad, dat je er niet mag zijn. 

Je komt uit een lief gezin, je doet het goed op school, je hebt lieve vrienden en vriendinnen. Later ben je gelukkig getrouwd en hebt kinderen. Je hebt werk waar je van houdt. 

Maar toch..

Je hebt altijd het gevoel gehad dat je er niet mag zijn. 

Dit komt dus niet door je jeugd, of door je omgeving, of hoe je je hebt ontwikkeld in de loop van de jaren. 

Dit gevoel komt vanuit een vorig leven. 

Dan kan je dus deze persoon helpen om de oorsprong van dat gevoel naar voren te kunnen halen. 

Je gaat regressietherapie toepassen.

Doelen regressietherapie:

 • Oorsprong duidelijk krijgen bij een bepaalde belemmerende overtuiging.
 • De belemmerende overtuiging ombuigen naar een positieve kwaliteit in het hier en nu.
 • Spirit (s) die nog met je verbonden zijn, breng(en) naar het licht. 

Regressietherapie kan je ook op een andere manier toepassen. 

Wat is je zielsmissie?

Ik weet van mezelf dat ik in een up tempo mijn paranormale gave heb ontwikkeld. Dit heeft een oorsprong met een vorig leven. Dan kan je gaan achterhalen waar dit mee te maken heeft. 

Hoe komt het dat je op een dieper niveau connectie hebt met iemand?

Of je hebt een diepere connectie met iemand. Je weet niet hoe dit komt. Je voelt de diepe connectie.  Dit kan door een vorig leven komen. Dan kan je ook achterhalen wat jullie geschiedenis is geweest in een vorig leven. 

Wat zijn de stappen die je nodig bent om de ander te begeleiden tijdens regressietherapie?

Stap 1: In de flow komen.

Je mag de ander begeleiden om tot rust te komen. 

In een comfortabele houding zitten en ogen sluiten. 

Je mag rustig gaan ademhalen. Focus op je ademhaling. 

Alle gedachten mogen naar voren komen, laat ze maar gaan. 

Voel hoe je ademhaling in je hele lichaam gaat.

Je merkt aan de ander dat hij/zij tot rust is gekomen.

Stap 2: Regressietherapie toepassen. 

Je mag 4 x met een rustige toon en langzaam zeggen:

Je gaat terug in de tijd..

Terug in de tijd..

Terug in de tijd..

Terug in de tijd..

Daarna mag je 4 x zeggen:

Je krijgt een beeld..

Een beeld..

Een beeld..

Een beeld..

Diegene krijgt een beeld, gevoel, zwaarte in zijn/haar lichaam, wellicht is er een kleur te zien. Maakt niet uit wat er naar voren komt. Schrik niet als er iets naar voren komt, wat jij niet had verwacht. 

Alles is energie. En met alles kan je communiceren. En dan bedoel ik ook alles. Met de emotie/ of een gevoel in je lichaam, met licht of donker, kleuren, etc. 

Beelden:

Als er bij iemand een beeld naar voren komt, dan kan je de 8 stappen hieronder gaan toepassen.

Gevoel/zwaarte in zijn/haar lichaam/kleur/etc.

Dan mag je vragen stellen over bijvoorbeeld de zwaarte in zijn/haar lichaam.

Bijvoorbeeld: last van zijn/haar schouder. 

Hoe voelt je schouder? 

Als je dan ingaat op dat gevoel, waar komt dat vandaan? 

Kan je dit gevoel ook herkennen in het hier en nu?

Wat heb je op dit moment nodig? 

Het invoelen van jou is ook erg belangrijk. Je voelt gauw aan wat dit mee te maken heeft en je mag dit checken met deze persoon. Het geeft niet als het niet correct is, dan kan je nog meer vragen stellen aan de ander. 

Je intuïtie en het invoelen mag meer naar voren komen! 

Je mediamieke gave mag naar de voorgrond gaan. Je voelt of weet waar dit mee te maken heeft. 

Je kan ook andere vragen stellen. Maar dit kan een leidraad zijn. 

Het gaat erom dat je de oorsprong van die last van zijn/haar schouders weet te achterhalen. En daar mag je dieper op

ingaan. Daarna duidelijk krijgen wat de schouder nodig heeft. En wat heeft dit te maken met het hier en nu. 

Deze 8 stappen zijn heel belangrijk. Pas deze toe tijdens de regressietherapie. De volgorde kan je op deze manier toepassen. Het kan zijn dat je weleens een stap overslaat of dat er iets anders voor in de plek komt. Dit voel je gauw genoeg aan. 

Tijdens regressietherapie gaat het altijd anders dan anders. 

En dat is juist ook wel leuk. Je mag vertrouwen op je eigen kwaliteiten. 

 1. Dan kan je ontdekken wie de persoon is. 
 2. Het gevoel van die persoon zal op de voorgrond staan. 
 3. Is er 1 persoon erbij betrokken of meerdere personen? Wat ziet die persoon nog meer om zich heen?
 4. Het zal duidelijk worden waar dit gevoel vandaan komt. 
 5. Wat heeft het persoon op dat moment nodig? 
 6. Wat heeft deze belemmering te maken met het hier en nu? ( dan mag je je mediamieke gave & intuïtie naar voren halen) 
 7. Deze persoon mag nog goed benadrukken hoe deze belemmering een positieve kwaliteit is geworden. Het voelen staat op de voorgrond. Die persoon mag dit even goed voelen. 
 8. De persoon mag naar het licht toe. Vraag dat aan de spirit. Wil je naar het licht toe? 

De spirit naar het Licht brengen: 

Je mag aan de spirit vragen, of hij/zij naar het licht wil. 

Als de spirit aangeeft, JA, dan mag je een tunnel van wit licht visualiseren.

De spirit mag je gaan begeleiden naar de tunnel en dan gaat de spirit naar boven.

Hij/zij zal zijn dierbaren gaan zien en zijn emoties zullen gelijk verlicht worden.

De spirits kunnen daar gewoon weer naar de aarde toe gaan. Maar hun emoties zijn verlicht en voelen niet meer zo zwaar aan. 

Innerlijk kind: 

Het kan zijn dat bijvoorbeeld een klein kind naar voren mag komen. Dat is dan het innerlijk kind van diegene. 

Dan kan je aan het innerlijk kind vragen stellen wat van toepassing is. Het innerlijk kind hoeft niet naar het licht gebracht te worden. Dit is nog een gedeelte van jou wat bij jou hoort. 

Stap 3: Afsluiting

Je merkt dat je mag gaan afsluiten. Alles is naar voren gekomen, wat naar voren moest komen. 

Je mag tegen de persoon voor je, aangeven dat hij/zij de ogen rustig mag openen. Neem de tijd om even weer tot jezelf te kunnen komen. 

Het kan zijn dat diegene langere tijd in lichte trance is geweest. 

1e les:

Je mag regressietherapie toepassen op mij. 

Ik heb ervoor gekozen om geen voorbeeld op papier te zetten want het is prettiger om dit in het echt te gaan doen. Daar leer je meer van.

We gaan twee keer regressietherapie toepassen. 

1e keer: Gaan we mijn zielsmissie naar voren halen. Waar komt de oorsprong vandaan dat ik zo makkelijk in trance kom?

Hierin mag je mij gaan volgen. 

 • Welke beelden krijg ik door? 
 • Wat wordt er aangegeven? 
 • Wat geeft je gevoel hierin aan? 
 • Wat heeft dit beeld/persoon met mijn vraag te maken?

Dit is een leidraad maar vertrouw op jezelf, intuïtie en mediamieke gaven. 

2e keer: Dit gaat over een belemmerende overtuiging van mij. Dit zal ik tijdens de les gaan aangeven. Daarin kan je de 8 stappen gaan volgen. 

Je weet inmiddels hoe ik werk. Ik wil je in je kracht zetten en je sterke punten naar voren laten komen.

Ik help je hierbij tijdens de regressietherapie.